Matlamat

  • Menjadikan Pondok sebagai Pusat Pengajian Islam secara teori dan praktikal.
  • Mencari keredhaan Allah serta menghapuskan kerosakkan akhlak.
  • Melahirkan generasi berilmu, beramal, dan bertakwa.
  • Melahirkan pelajar mahir serta memahami secara mendalam ilmu agama dan menjadikan Islam sebagai cara hidup.